Giới thiệu chung về Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Tên tiếng Việt: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Tên tiếng Anh: INSTITUTE OF INTERNATIONAL TRAINING & COOPERATION

Tên viết tắt: IITC 

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2015 theo Quyết định số 1240/QĐ-ĐHKT-TH về việc “Thành lập Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế”. Chức năng bao gồm đào tạo quốc tế, quản lý hợp tác quốc tế, tư vấn du học và việc làm, quản lý hoạt động ngoại ngữ nói chung của Nhà trường, định hướng trong việc tập trung mọi hoạt động hợp tác quốc tế để tăng hiệu quả trong tương lai.

Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo

TS.KTS. Lê Chiến Thắng

Viện trưởng

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

Phó Viện trưởng

TS.KTS. Nguyễn Thái Huyền

Phó Viện trưởng

Giảng viên nước ngoài

ThS. KTS. Eytan Fichman

Giảng viên

Chuyên môn: Giáo dục Kiến trúc; Kiến trúc công cộng

ThS. KTS. Nicola Desiderio

Giảng viên 

Chuyên môn: Kiến trúc công cộng và nhà ở; Nội thất kiến trúc

ThS. Maria Kim

Giảng viên

Chuyên môn: Thiết kế nội thất; Thiết kế kính nghệ thuật

Ths.KTS. Tobias Campioni

Giảng viên

Chuyên môn: Kiến trúc nội thất; Kiến trúc công cộng; Vật liệu & Kiến trúc

ThS. KTS. Alex Ortega

Giảng viên

Chuyên môn: Thiết kế kiến trúc

GS.TS. Helga Scarwell

Giảng viên

Chuyên môn: Quy hoạch lãnh thổ; Thiết kế đô thị

Giảng viên chuyên ngành 1

TS.KTS. Lê Chiến Thắng

Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Minh Nhất

Giảng viên

Chuyên môn: Kỹ thuật kiến trúc; Quản lý xây dựng

Ths.KTS. Hoàng Việt Dũng

Giảng viên

Chuyên môn: Lịch sử kiến trúc; Kiến trúc công cộng

Ths.KTS. Đặng Ngọc Anh

Giảng viên

Chuyên môn: Thiết kế kiến trúc

Ths.KTS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Giảng viên

Chuyên môn: Kiến trúc tre; Năng lượng và kiến trúc

ThS. Nguyễn Vũ Bảo Minh

Thư ký Chương trình Tiên tiến ngành Kiến trúc (KTT)

Giảng viên chuyên ngành 2

TS.KTS. Nguyễn Thái Huyền

Trưởng Bộ môn

TS.KTS. Trần Hải Nam

Giảng viên

Chuyên môn: Thiết kế kiến trúc; Kiến trúc cảnh quan; TKĐT và phát triển bền vững 

Ths.KTS. Vương Khánh Toàn

Giảng viên

Chuyên môn: Thiết kế kiến trúc; Quản lý đô thị

Ths.KTS. Nguyễn Minh Phương

Giảng viên

Chuyên môn: Địa lý và Quy hoạch 

Ths.KTS. Đặng Tố Anh

Giảng viên

Chuyên môn: Kiến trúc cảnh quan; Nội thất kiến trúc

Bộ môn Ngoại ngữ

ThS. Nguyễn Thị Hòa

Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

ThS. Đặng Minh Anh

Giảng viên

ThS.Trịnh Thị Thương

Giảng viên

ThS. Trần Thị Dung

Giảng viên

ThS. Trần Ngọc Mai

Giảng viên

ThS. Phạm Lê Hoa

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Vân Hà

Giảng viên

ThS. Nguyễn T.Lam Giang

Giảng viên

ThS. Mai Lan Phương

Giảng viên

ThS. Hồ Phương Thảo

Giảng viên

ThS. Chu Anh Đạt

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Thủy

Giảng viên

Chuyên viên

CN. Trần Hoàng Minh

Thư ký Chương trình Tiên tiến ngành Kiến trúc (KTT)

CN. Phạm Hoài Nam

Thư ký chương trình Cử nhân kiến trúc Phap (DEEA)

CN. Nguyễn Thị Dung

Thư ký chương trình Thạc sỹ Pháp (DEA)

ThS. Nguyễn Yến Thu

Chuyên viên Phát triển dự án Quốc tế

ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Chuyên viên Tư vấn du học việc làm

ThS.KTS. Đinh Ngọc Long

Chuyên viên Đào tạo ngắn hạn

CN. Nguyễn Thị Minh Châu

Hành chính văn thư và lưu trữ

CN. Trần Thị Hà

Hành chính văn thư và lưu trữ

CN. Tô Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên trung tâm Hợp tác quốc tế