Giới thiệu chung về Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Tên tiếng Việt: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Tên tiếng Anh: INSTITUTE OF INTERNATIONAL TRAINING & COOPERATION

Tên viết tắt: IITC 

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2015 theo Quyết định số 1240/QĐ-ĐHKT-TH về việc “Thành lập Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế”. Chức năng bao gồm đào tạo quốc tế, quản lý hợp tác quốc tế, tư vấn du học và việc làm, quản lý hoạt động ngoại ngữ nói chung của Nhà trường, định hướng trong việc tập trung mọi hoạt động hợp tác quốc tế để tăng hiệu quả trong tương lai.

Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo

TS.KTS. Lê Chiến Thắng

Viện trưởng

Trưởng bộ môn chuyên ngành 1

Tốt nghiệp: ĐH Công nghệ Vienna (CH Áo)

Chuyên môn: Lịch sử kiến trúc

Kiến trúc xanh, Kiến trúc nhà ở

Phụ trách: Toàn bộ công tác thuộc Viện

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

Phó Viện trưởng

Chuyên môn: Ngoại ngữ

Phụ trách: Hợp tác quốc tế, Khen thưởng – Kỷ luật

TS.KTS. Nguyễn Thái Huyền

Phó Viện trưởng

Trưởng bộ môn chuyên ngành 2

Tốt nghiệp: ĐH Bordeaux Montaigne (CH Pháp)

Chuyên môn: Kiến trúc cảnh quan, Đô thị, Môi trường

Phụ trách: Nghiên cứu khoa học, các CTĐT Pháp ngữ

Giảng viên nước ngoài

ThS. KTS. Eytan Fichman

Giảng viên

Chuyên môn: Giáo dục Kiến trúc; Kiến trúc công cộng

ThS. KTS. Nicola Desiderio

Giảng viên 

Chuyên môn: Kiến trúc công cộng và nhà ở; Nội thất kiến trúc

ThS. Maria Kim

Giảng viên

Chuyên môn: Thiết kế nội thất; Thiết kế kính nghệ thuật

Ths.KTS. Tobias Campioni

Giảng viên

Chuyên môn: Kiến trúc nội thất; Kiến trúc công cộng; Vật liệu & Kiến trúc

ThS. KTS. Alex Ortega

Giảng viên

Chuyên môn: Thiết kế kiến trúc

GS.TS. Helga Scarwell

Giảng viên

Chuyên môn: Quy hoạch lãnh thổ; Thiết kế đô thị

Giảng viên chuyên ngành 1

TS.KTS. Lê Chiến Thắng

Trưởng Bộ môn

Tốt nghiệp: ĐH Công nghệ Vienna (CH Áo)

Chuyên môn: Lịch sử kiến trúc

Kiến trúc xanh, Kiến trúc nhà ở

Phụ trách: Toàn bộ công tác thuộc Viện

TS. Nguyễn Minh Nhất

Tốt nghiệp: ĐH Liverpool (Anh Quốc)

Chuyên môn: Kỹ thuật kiến trúc & xây dựng

Ngoại ngữ: Anh

Điều phối và CVHT CTĐT Cử nhân KTNT (Úc)

Giám đốc TT Hợp tác quốc tế

Phó Giám đốc TT Nâng cao năng lực và nghiên cứu đô thị

TS.KTS Duy Anh

Tốt nghiệp: ĐH Kiến trúc QG Saint Petersburg (Nga)

Chuyên môn: Quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc công trình

Ngoại ngữ: Nga, Anh

ThS.KTS Đặng Ngọc Anh

Tốt nghiệp: ĐH Politenico di Milano (Italy)

Chuyên môn: Kiến trúc công trình, nội thất

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

NCS tại CH Pháp

ThS.KTS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tốt nghiệp: Rensselaer Polytechnic Institute (Hoa Kỳ)

Chuyên môn: Kiến trúc công trình, nội thất, kiến trúc tre.

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

Đại sứ tre của Hội KTS quốc tế (UIA)

ThS. Nguyễn Vũ Bảo Minh

Tốt nghiệp: ĐH Hawaii Manoa (Hoa Kỳ)

Chuyên môn: Quản lý đô thị

Ngoại ngữ: Anh

Cố vấn học tập lớp 19KTT1, 21KTT2

ThS.KTS. Cao Ninh

Tốt nghiệp: ĐH KTQG Toulouse (CH Pháp)

Chuyên môn: Kiến trúc công trình, nội thất

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

ThS.KTS Hoàng Việt Dũng

Tốt nghiệp: ĐH Catholic America (Hoa Kỳ)

Chuyên môn: Kiến trúc công trình, nội thất

Ngoại ngữ: Anh

ThS.KTS. Nguyễn Hoài Nam

Tốt nghiệp: ĐH ĐH Kiến trúc QG Paris La Villette (CH Pháp)

Chuyên môn: Kiến trúc công trình

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

ThS.KTS Bùi Thị Thúy Ngọc

Tốt nghiệp: ĐH Kiến trúc & Cảnh quan QG Bordeaux (CH Pháp)

Chuyên môn: Kiến trúc cảnh quan, đô thị & môi trường

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

Giảng viên chuyên ngành 2

TS.KTS. Nguyễn Thái Huyền

Trưởng Bộ môn

TS.KTS. Trần Hải Nam

Tốt nghiệp: ĐH Lille 1 (CH Pháp)

Chuyên môn: Kiến trúc công trình, quy hoạch

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

Bí thư Đoàn TNCSHCM ĐH Kiến trúc Hà Nội

ThS.KTS Vương Khánh Toàn

Tốt nghiệp: ĐH Kiến trúc HN

Chuyên môn: Kiến trúc cảnh quan, đô thị & môi trường

Ngoại ngữ: Pháp

NCS tại CH Pháp

ThS.KTS. Nguyễn Minh Phương

Tốt nghiệp: Viện quy hoạch đô thị và địa lý Alpine thuộc Đại học Rhone Alpes, Pháp

Chuyên môn: Kiến trúc công trình, nội thất

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

ThS.KTS. Đặng Tố Anh

Tốt nghiệp: ĐH Kiến trúc HN

Chuyên môn: Kiến trúc công trình, nội thất

Ngoại ngữ: Pháp

TS.KTS. Nguyễn Quốc Đạt

Tốt nghiệp: ĐH Lille 1 (CH Pháp)

Chuyên môn: Quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc công trình

Ngoại ngữ: Pháp

TS.KTS Nguyễn Tiến Tâm

Tốt nghiệp: ĐH Bordeaux Montaigne (CH Pháp)

Chuyên môn: Kiến trúc – Cảnh quan – Đô thị, Phát triển bền vững

Ngoại ngữ: Pháp

Bộ môn Ngoại ngữ

ThS. Nguyễn Thị Hòa

Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

ThS. Đặng Minh Anh

Giảng viên

ThS.Trịnh Thị Thương

Giảng viên

ThS. Trần Thị Dung

Giảng viên

ThS. Trần Ngọc Mai

Giảng viên

ThS. Phạm Lê Hoa

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Vân Hà

Giảng viên

ThS. Nguyễn T.Lam Giang

Giảng viên

ThS. Mai Lan Phương

Giảng viên

ThS. Hồ Phương Thảo

Giảng viên

ThS. Chu Anh Đạt

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Ngọc Thủy

Giảng viên

Chuyên viên

Ths. Phạm Hoài Nam

Chánh văn Phòng Viện ĐT&HTQT

Thư ký chương trình Cử nhân kiến trúc Pháp (DEEA)

CN. Nguyễn Thị Dung

Thư ký chương trình Thạc sỹ Pháp (DEA)

ThS.KTS Nguyễn Đức Thành

Tốt nghiệp: ĐH Kiến trúc HN

Chuyên môn: Kiến trúc CT

Thư ký CTTT

Ngoại ngữ: Anh

Cố vấn học tập lớp 22KTT, 23KTT

ThS. Trần Hoàng Minh

Tốt nghiệp: Học viện Ngoại giao

Ngoại ngữ: Anh

Thư ký CTTT

Cố vấn học tập lớp 19KTT2, 20KTT, 21KTT3

ThS.KTS .ĐinhNgọc Long

Tốt nghiệp: ĐH Kiến trúc HN

Chuyên môn: Kiến trúc CT

Cố vấn học tập chuyển tiếp các CTĐT Úc

Phụ trách các chương trình đào tạo ngắn hạn & Du học học bổng

ThS. Nguyễn Yến Thu

Chuyên viên Phát triển dự án Quốc tế

ThS. Tô Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên trung tâm Hợp tác quốc tế

TS. Hoàng Kim Quang

Tốt nghiệp: ĐH Swansea (Anh Quốc)

Chuyên môn: Kỹ thuật xây dựng công trình

Ngoại ngữ: Anh

Thư ký CTĐT QLXD (Úc)

CN. Trần Thị Hà

Văn phòng Viện ĐT&HTQT

Phụ trách Thư viện

Hành chính văn thư và lưu trữ

CN. Nguyễn Thị Minh Châu

Tốt nghiệp: Học viện Ngoại giao

Ngoại ngữ: Anh

Phụ trách Thư viện

Hành chính văn thư và lưu trữ

CN Nguyễn Thị Ngọc

Tốt nghiệp: ĐH FPT

Chuyên môn: Tài chính ngân hàng, Khoa học bền vững

Ngoại ngữ: Anh

Thư ký CTĐT Đồ họa (Úc)

CN. Nguyễn Thị Phương Lan

Tốt nghiệp: ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQG Hà Nội

Chuyên môn: Ngôn ngữ Anh

Ngoại ngữ: Anh

ThS. Hoàng Thu Hiền

Tốt nghiệp: ĐH Stirling (Anh Quốc)

Ngoại ngữ: Anh

ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Thư ký Chương trình CVHT CTĐT Cử nhân KTNT (Úc)

Chuyên viên Tư vấn du học việc làm