Tuyển sinh 2024

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2015 theo Quyết định số 1240/QĐ-ĐHKT-TH về việc “Thành lập Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế”. Chức năng bao gồm đào tạo quốc tế, quản lý hợp tác quốc tế, tư vấn du học và việc làm, quản lý hoạt động ngoại ngữ nói chung của Nhà trường, định hướng trong việc tập trung mọi hoạt động hợp tác quốc tế để tăng hiệu quả trong tương lai. IITC-HAU hiện đang đào tạo 04 chương trình quốc tế:

  1. Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc (KTT – Anh ngữ)
  2. Chương trình LKĐT Cử nhân Kiến trúc nội thất (IAHC – Anh ngữ)
  3. Chương trình LKĐT Cử nhân Kiến trúc Pháp (DEEA – Pháp ngữ)
  4. Chương trình LKĐT Thạc sĩ Kiến trúc Pháp (DEA – Pháp ngữ)
Đăng ký ngay

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

VIỆN ĐÀO TẠO & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2015 theo Quyết định số 1240/QĐ-ĐHKT-TH về việc “Thành lập Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế”.Chức năng bao gồm đào tạo quốc tế, quản lý hợp tác quốc tế, tư vấn du học và việc làm, quản lý hoạt động ngoại ngữ nói chung của Nhà trường, định hướng trong việc tập trung mọi hoạt động hợp tác quốc tế để tăng hiệu quả trong tương lai.

Xem thêm

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ – IITC – HAU

KHÁM PHÁ ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH LKĐT CỬ NHÂN KIẾN TRÚC PHÁP (DEEA – PHÁP NGỮ)