Viện đào tạo và hợp tác quốc tếĐại học Kiến Trúc Hà Nội

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2015 theo Quyết định số 1240/QĐ-ĐHKT-TH về việc “Thành lập Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế”.

Chức năng bao gồm đào tạo quốc tế, quản lý hợp tác quốc tế, tư vấn du học và việc làm, quản lý hoạt động ngoại ngữ nói chung của Nhà trường, định hướng trong việc tập trung mọi hoạt động hợp tác quốc tế để tăng hiệu quả trong tương lai.

Xem thêm

Đăng ký nhập học

Các khóa học 2022 đang tuyển sinh

Chúng tôi không chỉ cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục và trải nghiệm giúp họ thành công trong sự nghiệp.

Chúng tôi giúp họ thành công trong sự nghiệp — khám phá lĩnh vực mà họ đam mê và dám dẫn đầu.

Đăng ký ngay