Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trân trọng gửi tới các Chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên:
🌃 THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN CHO HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “ĐÊM PHƯƠNG NAM” SẼ DIỄN RA TỪ NGÀY 20 ĐẾN 22 THÁNG 9 NĂM 2024 TẠI FEZ, MARỐC.
Hội nghị nhằm thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau như quy hoạch, nhân học, nghệ thuật, kiến trúc, luật, địa lý, kinh tế, lịch sử, khoa học kỹ thuật, truyền thông, khoa học chính trị, xã hội học, quy hoạch đô thị, v.v. thảo luận về các vấn đề liên quan đến đời sống về đêm ở các quốc gia phía Nam toàn cầu.
🎯 MỤC TIÊU CỦA HỘI NGHỊ:
– Tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu được tiếp cận và chia sẻ những kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến đời sống về đêm ở các quốc gia phía Nam toàn cầu.
– Thúc đẩy sự tương tác chặt chẽ giữa các nhà khoa học trong việc nghiên cứu về đêm ở các khu vực văn hóa và ngôn ngữ khác nhau.
– Tìm hiểu về sự phát triển của nông thôn và thành thị về đêm, cách sống và hoạt động về đêm trong các nền văn hóa khác nhau.
– Nghiên cứu các chiến lược phát triển hoặc bảo vệ ban đêm khỏi những tác nhân khác nhau.
– Khảo sát các mô hình chính quyền về quản lý đời sống ban đêm.
– Xem xét vai trò mới tiềm năng của màn đêm trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.
🌙 CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN CHÍNH:
– Lịch sử và những tiến triển gần đây của ban đêm
– Lãnh thổ và thời gian, các sự kiện về đêm
– Không gian công cộng và chiếm dụng ban đêm
– Cư dân và người sử dụng ban đêm
– Tiết kiệm về năng lượng ban đêm, ánh sáng
– Căng thẳng và xung đột về đêm
– Sinh thái và đa dạng sinh học về đêm
– Bất bình đẳng về tiếp cận đêm
– Giáo dục, đào tạo và sự thích ứng con người, tổ chức và vùng lãnh thổ về đêm
– Sáng tạo, DIY, di sản và du lịch về đêm
– Khai thác và bảo tồn về đêm
– Chính sách công và quản lý về đêm
📍CÁC MỐC THỜI GIAN:
– Hạn chót nộp tham luận: 15/06/2024
– Phản hồi cho tác giả: 30/06/2024
– Xác nhận và công bố chương trình: 15/07/2024
– Thời gian diễn ra hội nghị: 20-22/09/2024
Hội nghị hứa hẹn sẽ là một diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và các bên liên quan chia sẻ và thảo luận về những vấn đề mới nổi liên quan đến đời sống về đêm ở các quốc gia phía Nam toàn cầu.
Các kết quả tham luận của hội nghị sẽ được đăng trên các ấn phẩm khoa học quốc tế, góp phần thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các dự án về đêm trên phạm vi toàn cầu.
👉 Tài liệu chính thức của chương trình tại đây: https://drive.google.com/…/1701TCU_WBlNlrB73…

Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 00:00 - 20/09/2024
  • Địa điểm: FEZ, MARỐC.

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN CHO HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “ĐÊM PHƯƠNG NAM” SẼ DIỄN RA TỪ NGÀY 20 ĐẾN 22 THÁNG 9 NĂM 2024 TẠI FEZ, MARỐC."