📺 Bạn đã bao giờ tưởng tượng sáng tạo về không gian từ những đồ vật và trải nghiệm hàng ngày chưa?
❓ Bạn có muốn khám phá cách sử dụng hình ảnh và văn bản để phát triển hình thức và chi tiết về không gian không?
👉 Hãy tham gia Workshop thú vị với chủ đề “SÁNG TẠO KHÔNG GIAN TỪ ĐỒ VẬT VÀ TRẢI NGHIỆM HÀNG NGÀY” cùng GS. ANDREW WALLACE, Giám đốc Chương trình Kiến trúc Nội thất, Đại học Nam Úc (University of South Australia) do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Nam Úc (UniSA)!!!
🔑 Để cùng:
– Tìm hiểu cách sử dụng đồ vật và trải nghiệm hàng ngày để tưởng tượng sáng tạo về không gian
– Khám phá các kỹ thuật phát triển hình thức và chi tiết không gian từ hình ảnh và văn bản
và tìm hiểu về Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất của Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.
⛳ THÔNG TIN CHI TIẾT:
– Thời gian: 09:30 – 11:00, ngày 10/04/2024
– Địa điểm: Hội trường I901, Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
– Link đăng kí: https://bit.ly/3TE2TYl
Trân trọng 💖

Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 09:00 - 10/04/2024

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "HỘI THẢO “SỬ DỤNG CÁC ĐỒ VẬT VÀ TRẢI NGHIỆM HÀNG NGÀY ĐỂ TƯỞNG TƯỢNG VỀ KHÔNG GIAN”"