⛩ KỲ THI NAT-TEST sẽ được tổ chức vào TẤT CẢ CÁC THÁNG TRONG NĂM, bắt đầu từ tháng 04 năm 2024 bởi Trung tâm Nâng cao Năng lực và Nghiên cứu đô thị, Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
🏯Bởi uy tín và sự chuyên nghiệp đã được chứng minh qua các kỳ thi NAT-TEST trước đó, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Nhật Bản và các cơ quan quản lý, nhận được sự chấp thuận để tổ chức kỳ thi này.
🎐 Để biết thêm thông tin và đăng ký, vui lòng liên hệ tại TT Nâng cao năng lực & Nghiên cứu đô thị – Viện ĐT&HTQT – HAU, Phòng I201, Tòa I, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
🈁 NAT-TEST là viết tắt của “Japanese Language NAT-TEST”, một kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho người học tiếng Nhật không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Kỳ thi này được sử dụng để đánh giá và chứng nhận trình độ tiếng Nhật của người học từ trình độ cơ bản đến cao cấp. NAT-TEST thường được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới và được công nhận rộng rãi trong cộng đồng học tiếng Nhật.
________________________
🏫 Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
📍 Địa chỉ: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
📞 Hotline: 098-458-2993
📧 Email: cobus@hau.edu.vn

Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 00:00 - 03/04/2024

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "KỲ THI NAT-TEST"