LỄ BẾ MẠC VÀ TRAO HỌC BỔNG KHÓA HỌC “ON CULTURAL AND ENVIRONMENTAL DIVERSITY IN ASIA 2021”

Chúc mừng 3 bạn Giang Nguyen, Phó Đức VỮng, Lê Xuân Thái đã xuất sắc nhận học bổng và hơn 50 bạn nhận Chứng chỉ tham gia khóa học từ Chương trình cho khóa học EAF 2021
Khóa học EAF tổ chức lần thứ 4 tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, trong các năm 2017, 2018, 2019 với hơn 700 học viên và 50 em được nhận học bổng, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021 Viện Đào tạo & Hợp tác quốc tế – trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tiếp tục tổ chức khóa 4 “On cultural and environmental diversity in Asia 2021”. Khóa học được tài trợ từ quỹ European & Asia (Nhật Bản), quỹ European & Asia tiền thân là quỹ One Asia (Nhật Bản).
Mục đích tài trợ của Quỹ EAF là nhằm tạo ra một cộng đồng châu Á hòa bình và thịnh vượng – nơi mọi người dân có thể sống hòa thuận với nhau, chia sẻ những ước mơ và hy vọng để hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai. Để hiện thực hóa sứ mệnh ấy, Quỹ EAF đã hỗ trợ hàng trăm trường đại học ở hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới tổ chức các khóa học hoặc nghiên cứu về cộng đồng châu Á trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, kỹ thuật và ngoại giao.
Đặc biệt, nhằm nâng cao năng lực toàn cầu cho sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội đối với thế giới và thúc đẩy ý thức cộng đồng giữa người châu Á, Khóa học “On cultural and environmental diversity in Asia 2021” tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được mở ra nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức bổ ích về đa dạng văn hóa và môi trường ở châu Á.
Thời gian: từ ngày 10/9 – 31/12/2021
Hình thức học: học trực tuyến – Online.
Số lượng sinh viên: 100 hv.
Kinh phí: Khóa học hoàn toàn miễn phí – Tài trợ bởi Quỹ European & Asia
Học liệu: Sinh viên được cấp học liệu miễn phí liên quan đến khóa học.
Học bổng: 3 sinh viên xuất sắc sẽ được trao học bổng cuối khóa.