BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỒNG HƯỚNG DẪN GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI VÀ TRƯỜNG UNIVERSITÉ DE JEAN-JAURÈS

Ngày 17 tháng 2 năm 2023, Viện Đào tạo và HTQT chủ trì tổ chức buổi báo cáo tiến độ luận án tiến sĩ đồng hướng dẫn giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Université de Jean-Jaurès cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thi, với đề tài luận án: “Spatial arrangement of domestic waste and recycling villages: Extended Producer Responsibility (EPR) in Hanoi and the surrounding areas” (Tạm dịch “Bố trí không gian làng nghề tái chế và rác thải sinh hoạt: Nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) tại Hà Nội và các vùng lân cận”).

Với sự tham gia của GS. Bruno Proth- GV Trường ĐH Kiến trúc quốc gia Normandie (CH Pháp), GS Dominique Laffly- Tùy viên hợp tác khoa học và đai học của ĐSQ Pháp tại Việt Nam, cùng các giảng viên Viện Đào tạo và HTQT- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, cũng như các ứng viên NCS quan tâm đến hoạt động của trường, buổi báo cáo là một trong những hoạt động định kì trong việc triển khai kế hoạch thực hiện các gói công việc trong khuôn khổ của Dự án PURSEA nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy các vai trò của chuyên gia quốc tế trong việc phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học quốc tế.

Buổi cáo cáo được diễn ra trong không gian phòng I404- Tòa nhà I, với các trang thiết bị được tài trợ bởi Dự án châu Âu Erasmus+ “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA)”.