BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: “THE 2073 CHALLENGE – THÁCH THỨC 2073”

Tiếp nối thành công của các sự kiện hợp tác quốc tế giữa Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và ĐH Deakin (Úc). Viện Đào tạo & Hợp tác quốc tế phối hợp Thiết kế Mỹ thuật – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề – Talkshow: “The 2073 Challenge – Thách thức 2073”.
Tại Talkshow sinh viên sẽ được trao đổi, tiếp cận về những thách thức mà nhân loại sẽ phải đối mặt  như biến đổi khí hậu, sự thay đổi công nghệ và sự thịnh vượng… Những thách thức đó đã thay đổi từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại tới tương lai trong 50 năm nữa. Ngoài ra, sinh viên sẽ được thảo luận về Phronesis khi con người không thể hình dung được hết các sự kiện trong tương lai thì làm sao để phát triển được kỹ năng và kiến thức của mình ở hiện tại.
1. Diễn giả: Giáo sư Patrick Stokes, trường ĐH Deakin (Úc).
2. Thời gian: 9h00-11h00, Ngày 25/05/2023
3. Địa điểm: tầng 1 – Nhà triển lãm – Art Gallary
4. Đối tượng tham dự: Sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội
5. Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt)
6. Đăng ký: https://forms.gle/9BMwvb9dGp4wsimA9