CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI ĐẠI HỌC VINH

Ngay lúc này, 18/02/2023 tại Trường Đại Học Vinh.
Hoạt động tư vấn thông tin tuyển sinh năm học 2023 đang rất sôi động. Thân mời các bạn học sinh – phụ huynh đến trại tư vấn tuyển sinh ĐH Kiến trúc Hà Nội để nhận thông tin về tuyển sinh Đại học 2023.
Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IITC-HAU) quản lý hợp tác quốc tế của ĐH Kiến trúc Hà Nội trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo quốc tế. IITC-HAU hiện đang đào tạo 04 chương trình quốc tế:
Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc (KTT – Anh ngữ)
Chương trình LKĐT Cử nhân Kiến trúc nội thất (IAHC – Anh ngữ)
Chương trình LKĐT Cử nhân Kiến trúc Pháp (DEEA – Pháp ngữ)
Chương trình LKĐT Thạc sĩ Kiến trúc Pháp (DEA – Pháp ngữ)