ĐỒ ÁN CƠ SỞ TỐT NGHIỆP KHÓA 2019-2024

Ngày 15/10/2023, Viện Đào tạo & Hợp tác quốc tế tổ chức kiểm tra tiến độ lần 1 môn học: đồ án cơ sở tốt nghiệp – lớp 19KTT1, 19KTT2. Hoạt động diễn ra nghiêm túc với sự tham gia của các Giảng viên, sinh viên toàn khóa.