GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA: ĐỒNG NÁT Ở HÀ NỘI – NHỮNG KHÔNG GIAN NĂNG ĐỘNG TRONG ĐÔ THỊ

GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA

   Giải đồng Kiến trúc Quốc gia “ Đồng Nát ở Hà Nội – Những không gian năng động trong đô thị”, chủ biên TS.KTS. Nguyễn Thái Huyền chủ biên

 (Thể loại D: Nghiên cứu – Lý luận – Phê bình kiến trúc)

Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã công bố Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 15 (2022 – 2023), với 5 giải Vàng, 18 giải Bạc, 34 giải Đồng và 1 giải thưởng cho tác phẩm được cộng đồng yêu thích và bình chọn nhiều nhất. 

Tác giả: Nguyễn Thái Huyền (chủ biên), Lê Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thái Hòa Dương Ngọc Oanh, Nguyễn Thi – Viện đào tạo và hợp tác quốc tế Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội