HIỆU TRƯỞNG CÙNG ĐOÀN CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI CANADA

Đại học Kiến trúc Hà Nội đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng hợp tác quốc tế bằng chuyến thăm và làm việc tại Canada từ ngày 5/11/2023 đến ngày 16/11/2023.

Trong những ngày đầu tiên, đại diện của trường sẽ thăm trường đại học Montreal, tập trung vào trao đổi về một số dự án nghiên cứu khoa học tiềm năng được Châu Âu tài trợ, khả năng triển khai chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên. Sau đó, hai bên đã ký kết thỏa thuận MOU vào ngày 10/11/2023.

Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 16/11/2023, Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tiếp tục hành trình hợp tác tại Đại học Laval. Các đối tác thảo luận về dự án nghiên cứu khoa học tiềm năng, khả năng triển khai chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên, triển khai ký kết thỏa thuân MOU. Bên cạnh đó, phái đoàn cũng đã tham gia trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy với cộng đồng sinh viên và giảng viên. Tiếp đó, phái đoàn đã cùng xây dựng dự án với Viện Môi trường, Phát triển và Xã hội (EDS), góp phần vào sự phát triển bền vững và đổi mới trong lĩnh vực này.

Ngày 9/11/2023, phái đoàn đã tham quan và họp trao đổi với Công ty Tư vấn Kiến trúc cảnh quan BC2 về những dự án tiềm năng.

Chuyến thăm và làm việc tại Canada của Đại học Kiến trúc Hà Nội là một bước quan trọng trong hành trình mở rộng quan hệ quốc tế. Thông qua việc thảo luận về dự án nghiên cứu, chương trình trao đổi, và ký kết thỏa thuận MOU, tạo nên nền tảng vững chắc cho những mối quan hệ hợp tác sâu rộng.