HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: DI SẢN, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày 09/01/2023Hội thảo Chuyên đề: Di sản, Môi trường và Phát triển Bền vững (Patrimoine, Environnement et Développement durable)

Diễn giả: Giáo sư Pierre Fernandez, Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Quốc Gia Toulouse, Nguyên chuyên gia cao cấp của chính phủ Pháp về bảo tồn di sản, thiết kế đô thị, quy hoạch.

Đối tượng: nhà nghiên cứu, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, bảo tồn, cảnh quan…

Nội dung:

  • Giới thiệu về các xu hướng ứng xử với di sản và môi trường trong kiến trúc và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu Phát triển Bền vững.
  • Hệ thống hoá quá trình hình thành, cách hiểu và các vấn đề liên quan tới khái niệm Phát triển Bền vững.
  • Giới thiệu Quy trình Chất lượng cao về Môi trường (Haute Qualité Environnementale – HQE), được phát triển và áp dụng rộng rãi tại Pháp. HQE là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiến trúc và phát triển đô thị theo hướng bền vững.

09/01/2023HỘI