HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: KIẾN TRÚC VÀ ĐÔ THỊ BỀN VỮNG, TỪ QUY HOẠCH ĐẾN DỰ ÁN

Ngày 12/01/1023Hội thảo Chuyên đề: Kiến trúc và Đô thị bền vững, từ quy hoạch đến dự án (Durabilité architecturale et urbaine, de la programmation au projet)

Diễn giả: Giáo sư Pierre Fernandez, Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Quốc Gia Toulouse, Nguyên chuyên gia cao cấp của chính phủ Pháp về bảo tồn di sản, thiết kế đô thị, quy hoạch.

Đối tượng: nhà nghiên cứu, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, bảo tồn, cảnh quan…

Nội dung:

  • Giới thiệu chi tiết cách áp dụng quy trình HQE trong việc xây dựng quy hoạch và phát triển các dự án đô thị.
  • Giới thiệu ví dụ thực tiễn của các công trình và đồ án đã được áp dụng quy trình HQE, phân tích những lợi ích đã đạt được trong việc tối ưu hoá tiện nghi khí hậu cũng như tài chính.
  • Giải thích cách thức quy trình HQE có thể bổ trợ cho các chủ đầu tư trong quá trình đánh giá thiết kế và giám sát thi công