HỘI THẢO “SINH VIÊN KIẾN TRÚC VÀ DU HỌC PHÁP”

  1. Thời gian: 14h-17h, thứ 3 ngày 17/12/2019

  2. Địa điểm: Hội trường I901- Đh Kiến trúc Hà Nội

  3. Đơn vị tổ chức: Campusfrance Việt Nam; Viện Đào tạo và HTQT; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đh Kiến trúc Hà Nội.

  4. Nội dung hội thảo:

Phần I :

Giới thiệu các chương trình học thạc sỹ, tiến sỹ , học bổng của Pháp và cơ hội nghề nghiệp; các thông tin về du học Pháp như cuộc sống, ăn ở, giao thông đi lại,….

Phần II :

Giới thiệu các chương trình đào tạo liên kết với Pháp của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội các trình độ: Đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, chương trình học đại học 3+1 lấy song bằng, chương trình học trao đổi;

Phần III :

Chia sẻ kinh nghiệm làm hồ sơ xin học bổng và hồ sơ du học Pháp.

Phần IV : Hỏi đáp trực tiếp.

Sau đây là một số hình ảnh từ buổi hội thảo: