KHAI MẠC WORKSHOP “THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUANG TP SƠN LA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sáng ngày 01/04/2022 đã diễn ra buổi khai mạc tại hội trường Ủy ban Nhân dân Thành phố Sơn La. Với sự tham dự đến từ các giảng viên, sinh viên tham gia Workshop và các đại diện, khách mời đến từ TP Sơn La.
Đây là sự kiện đưa ra bước khởi đầu mới cho việc kết nối lại sự liên kết đa ngành trong phát triển đô thị, giữa phát triển hạ tầng cơ sở kỹ thuật, quy hoạch cảnh quan đô thị cũng như phát triển văn hóa – xã hội, nhằm tạo ra một sự phát triển đồng bộ và có giá trị bền vững.
Workshop còn đưa ra những nghiên cứu và giải pháp rộng hơn hướng tới liên kết mềm đối với các không gian công cộng gắn với mạng lưới thủy văn nằm trong định hướng phát triển không gian của thành phố đồng thời đồng bộ sự liên kết để tạo thành một mạng lưới phủ khắp trên những không gian nằm ngoài giới hạn của các quy hoạch đã được phê duyệt.
Workshop đưa ra bước khởi đầu mới cho việc kết nối lại sự liên kết đa ngành trong phát triển đô thị, giữa phát triển hạ tầng cơ sở kỹ thuật, quy hoạch cảnh quan đô thị cũng như phát triển văn hóa – xã hội, nhằm tạo ra một sự phát triển đồng bộ và có giá trị bền vững. Đưa ra những nghiên cứu và giải pháp rộng hơn hướng tới liên kết mềm đối với các không gian công cộng gắn với mạng lưới thủy văn nằm trong định hướng phát triển không gian của thành phố đồng thời đồng bộ sự liên kết để tạo thành một mạng lưới phủ khắp trên những không gian nằm ngoài giới hạn của các quy hoạch đã được phê duyệt.