SINH VIÊN KTT ĐANG HỌC GÌ MÀ SAY MÊ VẬY?

 
Đồ án tốt nghiệp của các bạn sinh viên KTT (Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc, Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế) kéo dài ở 2 học kỳ.
 
⭐Trong đó gồm một học kỳ thiên về nghiên cứu một hiện tượng, sự kiện … cụ thể. Từ đó sẽ giúp các bạn biết xây dựng ý tưởng cũng như nhiệm vụ thiết kế, chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào kỳ học tiếp theo.
 
⭐HAU giới thiệu với các bạn chuỗi hình ảnh “pin-up” cuối cùng của học kỳ 1 (còn gọi là Pre-Thesis). Các bạn đã nghiên cứu một số chủ đề khá thú vị như: âm nhạc, phim ảnh, nghệ thuật gấp giấy, mô phỏng sinh học … ở đa dạng khía cạnh, cả vi mô và vĩ mô.
 
⭐Sau trải nghiệm lý thú đó, các bạn sẽ tự liên hệ và “dịch” sang ngôn ngữ hình thể, cảm quan của kiến trúc.
 
⭐Chưa hết, các bạn cũng phải xác định rõ ràng hạng mục cũng như nhiệm vụ thiết kế của công trình. Ở trên khu đất các bạn chọn như thế nào để thích hợp với không chỉ bối cảnh xã hội, tính khả thi, tính mỹ thuật, mà còn “vừa vặn” với tính nhân văn cũng như chủ đề các bạn đã nghiên cứu ban đầu.