SINH VIÊN PHÁP TẠI HAU MÊ KIẾN TRÚC VIỆT, GHI DẤU ẤN TƯỢNG BẰNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Là sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Toulouse (Pháp), năm học 2021-2022, Romane Gania và Thibault Cassagne đã tham gia học 1 năm trao đổi trong Chương trình Cử nhân kiến trúc Pháp (DEEA) tại IITC-HAU (Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế HAU).
❤Thời gian này, cả hai cùng nhóm sinh viên Việt Nam là Vũ Thanh Thu, Hoàng Quang Phát (Lớp 02 DEEA) đã thực hiện dự án mang tên “By The River’ – đạt giải Danh sự Cuộc thi Kiến trúc quốc tế Futurarc năm 2023, nhằm phát triển kinh tế và xã hội cho các vùng ven của thành phố Hà Nội.
Tiếp tục phát triển dự án này thành đồ án tốt nghiệp, Romane Gania và Thibault Cassagne tập trung nghiên cứu và giải quyết vấn đề cư trú của người dân trong môi trường dễ tổn thương và chịu tác động của môi trường, cụ thể là khu vực bãi sông Hồng đoạn đi qua trung tâm Hà Nội.
❤Để nghiên cứu cho đồ án, dù đã trở về nước sau 1 năm học trao đổi, 2 bạn không ngần ngại quay trở lại Việt Nam và tổ chức Workshop thực nghiệm trực tiếp tại làng nổi ven sông Hồng. Đặc biệt, cả hai đã mua vật liệu từ Việt Nam sang để bày trí không gian, tái tạo lại bối cảnh công trình như ở Việt Nam. Nhóm cũng yêu cầu Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Toulouse đặc cách cho làm ở phòng triển lãm, trong khi các bạn dán bài trên xưởng như bình thường.
❤Có thể nói tuy đây là Đồ án tốt nghiệp kiến trúc của sinh viên Pháp tại Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Toulouse (Pháp) nhưng mang đậm dấu ấn Việt Nam và chương trình liên kết tại IITC-HAU.