Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 08:00 - 16/05/2022
  • Địa điểm: Vườn hoa Phùng Hưng - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Hotline: Ths. Phạm Hoài Nam - 0963640189

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "BÁO CÁO WORKSHOP :”THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CẢNH QUAN ĐIỂM THU GOM, TẬP KẾT RÁC”"