Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 08:00 - 01/10/2022
  • Địa điểm: Tầng 9 nhà i - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "CHÀO TÂN SINH VIÊN 2022-2027- KTT – DEEA – IAHC"