Ngay lúc này tại phố Mã Mây, 50 sinh viên Chương trình Tiên tiến ngành Kiến trúc – KTT đang triển khai bài học thực địa “Field Study”, mở đầu chuỗi Học tập “Field Study – Spatial Story – Design Extra”. Đây là bài học đầu tiên học kỳ 1 năm thứ 2.
🗝 Giảng viên hướng dẫn: Thầy Eytan Fichman – Thạc sĩ Giáo dục và Thạc sĩ Kiến trúc, ĐH Harvard, giảng viên chương trình Kiến trúc tiên tiến trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Thầy Hà Duy Anh – giảng viên/kts chuyên về quy hoạch và thầy Hoàng Việt Dũng – giảng viên/KTS công trình, thầy Nguyễn Quốc Đạt – giảng viên/KTS công trình.
🎯 Mục tiêu của lớp Field Study là sinh viên có thể tái tạo lại các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng của tuyến phố Mã Mây và có thể phác thảo, phân tích, cảm nhận về kiến trúc, nơi chốn. Các bạn sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận với các giảng viên, phân chia công việc nhóm, sau đó sẽ thực hiện đo đạc, chụp ảnh. Kết thúc sẽ là trình bày kết quả cùng với giảng viên.
🌟 Chúc các bạn có ngày học tập hiệu quả!

Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 08:00 - 27/09/2022

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "HỌC TẬP “FIELD STUDY – SPATIAL STORY – DESIGN EXTRA” – KTT"