Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 09:00 - 13/03/2022
  • Địa điểm: Tầng 9 nhà i - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "LỄ KHÁNH THÀNH TỔ KÉN, XƯỞNG HỌC ĐỒ ÁN SÁNG TẠO"