📩 [QUAN TRỌNG] THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Ở ĐÔNG NAM Á” (Hạn chót nộp tham luận hoàn chỉnh 30/4/2024)⏰
Trong khuôn khổ chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hân hạnh tổ chức hội thảo khoa học Pháp ngữ mang tên “Hội nhập quốc tế
trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hành nghề kiến trúc sư ở Đông Nam Á”. Sự kiện được phối hợp thực hiện bởi các tổ chức đối tác uy tín nhằm tôn vinh và thúc đẩy những đóng góp của cộng đồng Pháp ngữ trong các lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển bền vững và sáng tạo.
Hơn hai thập kỷ hợp tác giữa trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Cộng hoà Pháp đã mang lại những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch và Cảnh quan, góp phần tạo lập lên các chương trình đào tạo tiên phong như: “Thạc sĩ Thiết kế đô thị, di sản và phát triển bền vững” (DPEA), chương trình đào tạo Kiến trúc Cảnh quan (FAP), và hệ thống đào tạo liên thông Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ (LMD). Những sáng kiến này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mà còn đặt nền móng cho sự đổi mới bền vững trong lĩnh vực đào tạo và hành nghề thiết kế đô thị và cảnh quan ở Việt Nam. Những thành tựu này đã truyền cảm hứng cho việc thành lập một phòng thí nghiệm sống, hay được gọi là “Living Lab”, được hình dung như một hệ sinh thái đổi mới mở và tập trung vào người sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các bên (lãnh thổ, chính sách, kinh tế-xã hội và học thuật) nhằm thúc đẩy các giải pháp sáng tạo và bền vững.
Với tinh thần giao lưu học hỏi, sự kiện hứa hẹn sẽ là một bệ phóng hoàn hảo giúp các bên liên quan trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau chia sẻ, khám phá những góc nhìn mới về phát triển bền vững.
Chúng tôi trân trọng kính mời các cá nhân và tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch và Cảnh quan tham gia gửi bài tham luận cho hội thảo. Đây là một cơ hội rất tốt để quý tác giả chia sẻ ý tưởng sáng tạo và các nghiên cứu chuyên sâu của mình với cộng đồng quốc tế. Sự tham gia của quý tác giả sẽ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết chung của cộng đồng khoa học, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của tiếng Pháp trong việc truyền bá tri thức và sự đổi mới.
Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây: https://bit.ly/3Uex5ug

Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 00:00 - 30/04/2024
  • Địa điểm: Tầng 2 nhà i - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Ở ĐÔNG NAM Á”"