Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 15:00 - 25/02/2023
  • Địa điểm: CA'library, Ago hub, 12 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "TỌA ĐÀM GIỚI THIỆU ẤN PHẨM: ” COLOUR TRIOLOGI IN LANDSCAPE DESIGN.”"