🎨 Workshop “KHÁM PHÁ SƠN MÀI VIỆT” (10-26/01/2024) 🌈
🏘 “Câu chuyện về làng nghề thủ công Hà Nội” 🌺
“Câu chuyện về làng nghề thủ công Hà Nội” là Workshop Tham quan Học tập (iDiDe Collab-Studio Project) được tổ chức dựa trên sự phối hợp giữa trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, trường Đại học Deakin (Úc), Học viện giáo dục đại học Manipal (Ấn Độ) và (đơn vị từ Malaysia). Mục tiêu của Workshop này là tìm hiểu giá trị của những truyền thống và phong tục làm nên biểu tượng cho các khu vực ngoại ô Hà Nội. Chương trình mang lại cơ hội cho sinh viên quan sát, học hỏi, trải nghiệm, đánh giá và suy ngẫm về ảnh hưởng của những truyền thống và phong tục này cũng như vai trò của chúng trong khả năng phục hồi cộng đồng.
🎯 Workshop được xây dựng và triển khai trong một môi trường học tập – thiết kế đa văn hóa và ngắn hạn khoảng 3 tuần. Sinh viên từ nhiều trường đại học và từ nhiều quốc gia sẽ làm việc theo các nhóm nhỏ được tổ chức trên tinh thần giao thoa văn hóa và năng lực cá nhân. Phạm vi và lĩnh vực nghiên cứu của chương trình sẽ kết hợp kiến thức lý thuyết với ứng dụng thực tiễn nhằm tìm hiểu một cách toàn diện về tính bền vững văn hóa, bền vững xã hội, nghệ thuật, kiến trúc và di sản.
🚩 Với mục tiêu truyền bá và phát triển văn hóa sơn mài truyền thống của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế và hỗ trợ tìm hiểu văn hoá và Kiến trúc Việt Nam, chương trình Workshop “Khám phá sơn mài Việt” sẽ được tổ chức bởi công ty An Huy tại làng Hạ Thái, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội với sự tham gia của các sinh viên và giảng viên đến từ trường ĐH Deakin (Australia), Học viện GDĐH Manipal (Ấn Độ) và ĐH Kiến trúc Hà Nội.
❤️ Trong khuôn khổ chương trình Workshop này, các sinh viên quốc tế sẽ tham gia thực hành sơn mài và tìm hiểu, nghiên cứu thực địa làng nghề sơn truyền thống. Các kết quả, sản phẩm của workshop do các sinh viên thực hiện sẽ được triển lãm tại làng Hạ Thái, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội để giới thiệu với công chúng.
🎤 Buổi khai mạc Workshop sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vào thứ Ba ngày 09/01/2024.

Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 00:00 - 16/01/2024

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "WORKSHOP “KHÁM PHÁ SƠN MÀI VIỆT” (10-26/01/2024)"