Workshop Nhận diện và thể hiện cảnh quan và Nhập môn học phương pháp thực hiện đồ án.
Workshop được thực trực tiếp tại Chùa Thầy và sau đó tiếp tục hoàn thiện tại xưởng.
Rất nhiều bài tập từ cảm nhận đến nhận diện không gian bằng các giác quan dành cho các bạn sinh viên năm dự bị để có hành trang vững chắc khi vào năm học đầu tiên của chương trình kiến trúc !
Chúc mừng các bạn sinh viên lớp Cử nhân Kiến trúc DEEA04 đã xuất sắc hoàn thành Workshop.

Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 00:00 - 01/06/2022

Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tham gia sự kiện "WORKSHOP NHẬN DIỆN VÀ THỂ HIỆN CẢNH QUAN VÀ NHẬP MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỒ ÁN"