TỌA ĐÀM: “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN”.

Ngày 28.09.2022, Viện Đào tạo & HTQT đã tổ chức Tọa đàm: “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – Đổi mới sáng tạo trong phương pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên”.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của Lãnh đạo Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, quản lý nghiên cứu khoa học, các thầy cô giảng viên của Viện – những người sẽ hướng dẫn trực tiếp sinh viên đề xuất và hoàn thiện các đề tài của mình – như TS.Hà Duy Anh, TS.Nguyễn Minh Nhất, Ths.Nguyễn Minh Phương, Ths. Đặng Ngọc Anh, Ths.Phạm Như Quỳnh… Ngoài ra còn có sự tham dự của các bạn sinh viên thuộc các lớp từ 22 KTT tới 17 KTT để trao đổi và tìm kiếm các cái chủ đề nghiên cứu phù hợp.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các giảng viên của Viện đã có những trao đổi về các vấn đề nghiên cứu hiện nay, đòi hỏi của phương pháp NCKH. Qua đây, các bạn sinh viên có thể nhìn nhận được rõ hơn tầm quan trọng của tư duy khoa học, tư duy sáng tạo.

Đối với nội dung các đề tài khuyến khích sinh viên sử dụng bài tập lớn trong các môn học để phát triển thành các đề tài, đề cao việc sinh viên dám lên ý tưởng, dám thực hiện ý tưởng cũng như những kỹ năng, kiến thức các bạn học được từ việc thực hiện các công trình, đề tài. Đặc biệt, sinh viên sẽ luôn được Nhà trường và Viện tạo điều kiện tối đa và giúp đỡ về mọi mặt để phát triển và thực hiện các đề tài nghiên cứu hay dự án sáng tạo của mình.

Những trao đổi, chia sẻ trong Tọa đàm là những nội dung vô cùng hữu ích nhằm nâng cao chất lượng các nghiên cứu, đặc biệt là những nghiên cứu khoa học của sinh viên.