TỔNG KẾT DỰ ÁN ERASMUS+ “ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI ĐÔNG NAM Á” PURSEA TẠI CAMPUCHIA

Từ ngày 06/06 – 08/06/2023 tại Viện công nghệ Campuchia, Phnom Penh, Camuchia, Ban điều hành dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA” đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động số 6 – WP6” với sự tham gia của các đơn vị thành viên dự án.

Đây là hoạt động quan trọng trong tổng số 10 hoạt động chính của dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA) do chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu tài trợ, cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Ở ngày làm việc đầu tiên 06/06/2023 tại Viện Công nghệ Campuchia (ITC); các đối tác châu Á, châu Âu và chuyên gia của CSE đã trao đổi các vấn đề về quản lý hành chính và tài chính. Cùng với đó là sự tham gia của các đối tác châu Âu, chuyên gia của CSE, đưa ra các đánh giá về các hoạt động và báo cáo của các trường châu Á.Đây là hoạt động quan trọng trong tổng số 10 hoạt động chính của dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA) do chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu tài trợ, cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Trong buổi làm việc thứ 2 (07/06/2023), hội nghị đã thực hiện kết thúc báo cáo WP6, thực hiện rà soát lần cuối; viết các nội dung trong báo cáo của  CSE; chuẩn bị nội dung tham luận về dự án cho hội nghị tổng kết; trình bày về tổng quan dự án, nhiệm vụ của các bên tham gia và báo cáo của CSE.

Ngày 08/06/2023, tại Viện Công nghệ Campuchia (ITC), Dự án tổ chức Hội nghị tổng kết với sự tham gia của các trường châu Á bao gồm: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, các điều phối viên và thành viên đội ngũ triển khai dự án của 8 Trường Việt Nam và Campuchia; các Trường châu Âu: điều phối viên dự án của l’UL, CNRS, UBM, UBO; chuyên gia của CSE AUF.

Hội nghị đã báo cáo về kết quả thực hiện dự án và đánh giá chất lượng hoạt động dự án của chuyên gia đánh giá ngoài; theo dõi dự án sau khi kết thúc tài trợ của EU, thảo luận về tính bền vững của dự án, cùng với đó đưa ra tóm tắt về các hoạt động cần hoàn thành tiếp theo.

Các thành viên Ban điều hành và Ban triển khai dự án Erasmus + PURSEA của ĐH Kiến trúc Hà Nội bao gồm: TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung – Phó Hiệu trưởng, TS.KTS. Nguyễn Thái Huyền – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và HTQT, TS. Nguyễn Ngọc Phương – Trưởng Khoa Sau đại học và Th.s. Ngô Thị Bình – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán  đã tham gia đầy đủ và đóng góp tích cực cho các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết dự án lần này.

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication.

Dự án này được tài trợ bởi Uỷ ban Châu Âu. Tác giả bài viết chịu trách nhiệm về nội dung bài viết. Uỷ ban Châu Âu không chịu trách nhiệm về việc sử dụng và truyền tải những nội dung có trong bài viết này.