TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TNHH BLUM VIỆT NAM

Chiều 20/7/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – PGS.TS.KTS. Lê Quân cùng ngài Albrecht Bartolein – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Blum Việt Nam đã cùng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Nội thất dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên.

Việc ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Công ty TNHH Blum Việt Nam là một trong những chiến lược quan trọng của Nhà trường nói chung, hướng tới những trọng tâm trong kế hoạch phát triển của Khoa Nội thất nói riêng; tăng cường hợp tác, mở rộng giao lưu, kết nối giữa Kiến trúc sư, Nhà thiết kế với các doanh nghiệp; kết nối giữa đào tạo và thực tiễn.

Bản hợp tác lần này là cơ sở để hai bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác đóng góp những giá trị, cơ hội và tri thức cho sinh viên Khoa Nội thất – Tương lai của ngành Thiết kế Nội thất Việt Nam.

Tại buổi lễ, hai bên đã cùng nhau tiến hành ký kết hợp tác với mục tiêu chung là hỗ trợ, tài trợ các hoạt động liên quan đến sinh viên Khoa Nội thất. Hai bên hợp tác, kết nối và thu hút chuyên gia nhằm tổ chức các hoạt động đào tạo chuyên môn, thực hành nghiệp vụ, phát triển các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng thực hành trong lĩnh vực thiết kế, trang trí nội thất; tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên; xây dựng học bổng hỗ trợ sinh viên Khoa Nội thất, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.