WORKSHOP QUỐC TẾ “LESS IS MOJI – REBOOT THE CITY”

Nằm trong khuôn khổ hợp tác sâu rộng giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Kitakyushu (Nhật Bản), Viện Thiết kế carbon thấp châu Á (AILCD) đã tổ chức workshop quốc tế 2020 với chủ đề “Less is MOJI – Reboot the city” tại Trường Đại học Kitakyushu (Nhật Bản) từ ngày 15/2 đến ngày 1/3/2020.

“Less is MOJI – Reboot the city” cũng là chủ đề của cuộc thi thiết kế sinh viên quốc tế AILCD lần thứ 9. Cuộc thi giải quyết vấn đề co ngót đô thị ở khu vực Mojiko ở Kitakyushu. Cuộc thi yêu cầu các sinh viên thiết kế lại cảnh quan đô thị và đưa ra đề xuất cho một dự án đô thị carbon thấp trong khu vực này. Sự thu hẹp đô thị nên được coi là một vấn đề thực sự đối với khu vực mục tiêu và thành phố Kitakyushu.

Trong chương trình này, sinh viên từ một số trường đại học ở châu Á tập trung tại một trường đại học được lựa chọn ở châu Á trong thời gian dự kiến (2-3 tuần). Học sinh sẽ có cơ hội nhìn thấy thành phố và nhận ra lịch sử của nó, trình bày các vấn đề và tiềm năng thông qua chuyến tham quan. Mục đích chính của hội thảo này là làm việc nhóm, thiết kế và phát triển dự án. Những người tham gia sẽ được phân theo nhóm. Mỗi nhóm phải đề xuất một ý tưởng đáp ứng các vấn đề địa phương của dự án được lựa chọn bởi các ủy ban. Vào cuối hội thảo, mỗi nhóm phải trình bày ngắn về dự án của họ. Họ sẽ trình bày nó trước mặt hội đồng giáo sư và các nhóm khác nữa. Các hội thẩm sẽ chọn ra đội chiến thắng.

Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 15/2/2020: Đăng ký tham gia tại Atelier 1, Đại học Kitakyushu, Tầng 3 Tòa South Wing UK

Ngày 16/2/2020: Phiên mở đầu

+ Phiên họp buổi sáng:

09:00 Chào mừng. Giới thiệu về Hội thảo

10:15 -10:30: Nghỉ

10: 30-11: 30: Bài giảng đặc biệt

Địa điểm: Phòng N133, Đại học Kitakyushu, Tòa nhà North Wing UK

12:00 giờ ăn trưa

+ Phiên buổi chiều

13: 30 -15: 30: Phiên hội thảo (làm việc theo nhóm)

Địa điểm: Phòng Atelier và CAD, Đại học Kitakyushu, Tòa nhà South Wing UK Tầng 3

18:00 Tiệc chào mừng

Địa điểm: Đại học Kitakyushu, Tầng 1 Nhà sinh viên quốc tế

20:00 Kết thúc bữa tiệc chào mừng, thời gian rảnh và trở về chỗ ở.

tobnum9eoi” class=”CDt4Ke zfr3Q” dir=”ltr”>Ngày 17/2/2020: Phiên hội thảo quốc tế

Địa điểm: Tòa nhà South Wing UK Tầng 1

+09:00-12:10 : Phiên buổi sáng: Trình bày báo cáo khoa học

+12:10-13:30 : Nghỉ trưa

+13:30-16:40 : Phiên buổi sáng: Trình bày báo cáo khoa học

+16:40 : Kết thúc trình bày báo cáo khoa học

Các nội dung trình bày:

1) Thiết kế kiến trúc

2) Quy hoạch đô thị và phát triển bền vững

3) Năng lượng và môi trường

4) Vật liệu xây dựng

5) Thảm họa, An toàn và Môi trường Nước

6) Dự án thiết kế kiến trúc

Ngày 18/2/2020: Hội thảo quốc tế về thiết kế thành phố Carbon thấp 2020

Ngày 19/2/2020: Tham quan thực địa